Varning för skojare

Vi vill varna för ett byggföretag i Botkyrka som två gånger i rad misslyckades med att hålla sin budget och istället gjorde överdrag på flera miljoner kronor. Det här företaget krävde förskottsbetalning, men utförde sedan inte de utlovade arbetena. 

Vi vill varna för ett byggföretag verksam bl a på Järva i nordvästra Stockholm som utan att tala om det i förväg lät sina underentreprenörer, liksom underentreprenörernas underentreprenörer, slå på en avgift för ledning av projektet.

Samma byggföretag lämnade en offert där alla tilläggsarbeten skulle
beställas skriftligen, vilket företaget genomgående bröt mot.
Vi berättar gärna närmare om våra erfarenheter om att beställa och hantera byggprojekt.