Jag vill ha jobb

Den metod vi använder är inspirerad av Matchning från dag 1, MD1. Metoden utgår ifrån att den avgörande utbildningen för den som är långt från arbetsmarknaden bör ske på arbetsplatsen. Där får den anställde träna språk och får den utbildning som krävs för att kunna lösa arbetsuppgifterna. MD 1 togs fram av personal på Arbetsförmedlingen och visade bättre resultat än
någon annan matchningsmetod. Men försöket las ned. På Rinkeby Folkets Hus använder vi MD 1-metoden. Vi har stöd från erfaren ledningspersonal som tidigare jobbat på Arbetsförmedlingen.

MD1 utvärderades bland 7 000 deltagare och visade 30 procent fler i arbete jämfört med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.
Vi ställer inga särskilda krav på formella utbildningsmeriter eller språkkunskap. Vi gör en mycket noggrann inventering av den sökandes bakgrund: utbildning, språkkunskaper, intressen, erfarenheter och familjesituation. Parallellt bygger vi upp en bank av företag som söker medarbetare. Vi vill ge den enskilde en så god
kunskap om vad arbetsmarknaden kräver och vägar till arbete som är möjligt för att undvika en segregerad arbetsmarknad. Här nedan kan du läsa närmare om metoden Matchning från Dag 1.