top of page

VÅRA  SAMARBETSPARTNERS

Rinkeby Folkets Hus har partnerskap med flera olika aktörer, både lokala och nationella. Våra långsiktiga samarbeten med Rädda Barnen, ABF och Röda Korset samt de lokala föreningar och församlingar som finns i området har byggts utifrån en flerårig utvecklingssamverkan. Det är husets medlemsföreningar som på årsstämman utser den styrelse som svarar för husets ekonomi, verksamhet och organisation. Vi har 56 medlemsföreningar som bedriver verksamhet inom utbildning, ungdomsfrågor, kultur och idrott. Föreningarna som är knutna till huset bidrar till att stärka demokratiska processer, och skapar en stadsdel där vi tillsammans arbetar för att stötta och förbättra förutsättningarna för de boende i området. 

I all vår verksamhet ligger fokus på utbyte med föreningar, i området och i andra delar av staden, för att stadsdelens invånare ska kunna dela sina erfarenheter, stärka det sociala kapitalet och få nya intryck genom studiebesök, gemensamma projekt och föreläsningar.

bottom of page