top of page

Rinkeby Folkets Hus är en medborgardriven ideell förening som är partipolitiskt obunden. Vi är medlemmar i riksorganisationen Folkets Hus och Parker, som med sina 600 medlemsorganisationer utgör en av våra största folkrörelser. Huset har över 500 besökare varje vecka och vi delar byggnaden med Rinkeby bibliotek, Familjehuset och Öppna förskolan.  

Rinkeby Folkets Hus har tre kärnverksamheter: kultur (gemenskap), folkbildning, (demokrati) och lokaluthyrning (föreningsstöd). Vi jobbar med att demokratisera sociala processer och är ett lokalt nav för Rinkebybornas engagemang och organisering. I vår verksamhet inriktar vi oss på demokratiseringen av folkbildning, och arbetar för att information och kunskap ska vara tillgänglig för alla. Vårt mål är att aktiviteterna som bedrivs i huset ska motsvara de boendes behov, och riktas till våra målgrupper som är barn och föräldrar, unga vuxna och det lokala föreningslivet. 

Vår styrka är våra olika samarbeten mellan aktörer och medborgare, där vi skapar trafik mellan olika samhällsgrupper som annars aldrig träffas. Detta har resulterat i en ökad förståelse för varandras utmaningar och en större medvetenhet kring de metoder som behövs för att möta utmaningar kring livsvillkoren i området.

OM  

RINKEBY  FOLKETS  HUS

Rinkeby Folkets Hus invigdes 1986, men har de senaste tre åren genomgått en förnyelseprocess och har nu en styrelse som speglar området. Vi har under 2019 haft ett stabilt år där fokus har varit att stärka gemenskapen, genom att återskapa en mötesplats där Rinkebyborna kan dela sina idéer, tankar och tillsammans göra skillnad för sig själva, för sitt område och för nästa generation. Vi har skapat utrymme där gräsrotsrörelser kan skapas och växa fram, så att vi kan jobba med de utmaningar som området upplever dagligen.

 

Vi har idag en stabil styrelse som speglar området, en verksamhetschef som jobbar strategiskt, tre nya projektledare, en administratör och en vaktmästare. Huset fungerar idag som en knutpunkt för Rinkebybor när det gäller förverkligandet av medborgardrivna idéer, och kommer att fortsätta vara en öppen mötesplats för alla i området. Vi arbetar utifrån en tydlig värdegrund och våra grundpelare som är: demokrati och inflytande, folkbildning och delaktighet och kultur och gemenskap.

bottom of page